Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Κυκλοφόρησε το 16ο τεύχος του περιοδικού του ομίλου μας «ΠΕΛΛΑΙΑ ΧΩΡΑ»Κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες το 16ο τεύχος του περιοδικού του ομίλου μας «ΠΕΛΛΑΙΑ ΧΩΡΑ» με τα εξής θέματα:
To κατηχητικό σχολείο                                                                         
Οργανοπαίκτες της Πέλλας                                                                 
Παλιές γεωργικές καλλιέργειες στην περιοχή της Πέλλας          
Ελληνική γλώσσα                                                                                      
Το έθιμο της καμήλας                                                                           
Πυρρίχη                                                                                                        
Υφαντική - υφαντό ύφασμα                                                                            
Δραστηριότητες του ομίλου μας    

Δεν υπάρχουν σχόλια: