Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ Τρίτη 29 και Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010
Τρίτη 29 Ιουνίου και ώρα 9.00 μ.μ.

1)Το μικρό τμήμα του Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Πέλλας η ‘’Ανατολική Ρωμυλία’’
σε χορούς περιοχής Θράκης (Ανατολικής Ρωμυλίας).

2)Το Νησιώτικο τμήμα του Μορφωτικού Περιβαλλ. Ομίλου ΄΄Η Αρχαία Πέλλα΄΄, σε χορούς απ’
την νησιωτική Ελλάδα.

3)Ο Ποντιακός Σύλλογος Παραλίμνης Γιαννιτσών, σε χορούς Πόντου.

4)Το μεγάλο Θρακιώτικο τμήμα του Μορφωτικού Περιβαλλ. Ομίλου ΄΄Η Αρχαία Πέλλα΄΄ σε
χορούς της Δυτικής Θράκης.

5)Το μεγάλο τμήμα του Πολιτιστικού Λαογραφικού Όμίλου Πέλλας η ‘’Ανατολική
Ρωμυλία’’ σε χορούς περιοχής Θράκης (Ανατολικής Ρωμυλίας).

6)Το μεγάλο τμήμα του Μορφωτικού Περιβαλλ. Ομίλου Πέλλας “Η Αρχαία Πέλλα΄΄ σε
χορούς της Μακεδονίας

Τετάρτη 30 Ιουνίου και ώρα 9.00 μ.μ.

1) Το τμήμα αρχαρίων του Μορφωτικού Περιβαλλ. Ομίλου ΄΄Η Αρχαία Πέλλα΄΄ σε χορούς απ’
όλη την Ελλάδα.

2)Το Β΄ τμήμα του Μορφωτικού Περιβαλλ. Ομίλου ΄΄Η Αρχαία Πέλλα΄΄, σε χορούς της
Μακεδονίας

3)Το Ηπειρώτικο τμήμα του Μορφωτικού Περιβαλλ. Ομίλου ΄΄Η Αρχαία Πέλλα΄΄ σε χορούς
απο την Ήπειρο.

4) Ο Ενωτικός Σύλλογος Λεχοβιτών
“ Ο Προφήτης Ηλίας” σε χορούς απο την Ήπειρο.

5)Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαμιανού Γιαννιτσών “Ο Διογέννης” σε χορούς Καπαδοκίας.

6)Το τμήμα Ενηλίκων του Μορφωτικού Ομίλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: