Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Βάσει του άρθρου 1 του νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας οι δημιουργοί με τη δημιουργία του έργου αποκτούν πάνω σ' αυτό πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

Το ηθικό δικαίωμα επιτρέπει στον δημιουργό της προσπέλασης στο έργο του- έστω και αν το έργο έχει πουληθεί- με την μικρότερη δυνατή ενόχληση και αν θέλει ο δημιουργός μπορεί να λάβει αντίγραφο του έργου του

όπως της δικής μας περίπτωσης, που αφορά τον ανδριάντα του Μ. Αλεξάνδρου της Πέλλας. Ο καλλιτέχνης κ. Κ. Παλαιολόγος έστειλε ένα συνεργείο και καλουπώνει το χάλκινο άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου με γύψο και σιλικόνη, άγαλμα που με χίλια βάσανα το γυμνάσιο και ο δήμος Πέλλας πλήρωσε τον καλλιτέχνη πριν 10 χρόνια 105 εκατομμύρια δρχ.

Το έργο έγινε κατόπιν πανελλήνιου διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος Πέλλας για να έχει τον ανδριάντα του ΜΑ στην κεντρική του πλατεία και ο καλλιτέχνης όχι μόνο δεν παράδωσε έγκαιρα το έργο αλλά οι κάτοικοι της Πέλλας είδαν έκπληκτοι από την τηλεόραση το παραγγελθέν άγαλμα να φορτώνεται από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να παραδίνεται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το δεύτερο, αυτό της Πέλλας, παραδόθηκε καιρό μετά.

Βάσει του νόμου που κατά την γνώμη μας είναι παράλογος, ο καλλιτέχνης μπορεί μετά τη λήψη του καλουπιού να κατασκευάσει όσα αγάλματα θέλει και να τα πουλάει όπου βρει!! --πάρτε κόσμε δέκα κρίκοι ένα τάλιρο- σαν να είναι cd.

Δεν υπάρχουν σχόλια: